Publicatie

Grip op uitvoering op afstandGrip op uitvoering op afstand
Organiseren regie en control in eigen huis voorwaarde voor succesvolle samenwerking

Auteur(s):
  • Anneke Westers
  • Stan van de Laar

Gepubliceerd op: 02/12/2012
Bron:

Beknopte samenvatting

Grote decentralisaties op het sociale domein, omvangrijke bezuinigingsopgaven en een kritische houding van het maatschappelijk middenveld en burgers, stellen hoge eisen aan gemeenten. Hun opgaven kunnen in toenemende mate als complex worden betiteld. Om de kwaliteit van dienstverlening te bevorderen, de uitgaven in te perken of tenminste te beheersen en de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen, bundelen meer en meer gemeenten hun krachten met gemeenten in de regio. De weg naar samenwerking toe is echter veelal een hobbelige. Vraagstukken betreffende de in de samenwerking onder te brengen taken, de (juridische) vormgeving van de samenwerking, de formele stemverhoudingen en de mogelijkheid tot beïnvloeding van het beleid van het samenwerkingsverband, de financiële verdeelsleutel aangaande de lasten en niet te vergeten de persoonlijke belangen van sleutelfiguren, spelen een voorname rol in de discussies om tot samenwerking te komen. En als het samenwerkingsverband eenmaal staat blijft veelal de vraag: ‘Levert het samenwerkingsverband ons daadwerkelijk op wat we ermee beoogden?’ En: ‘Krijgen we als gemeente daadwerkelijk de kwaliteit en kwantiteit van het samenwerkingsverband geleverd waarvoor we betalen?’ Het is van evident belang dat gemeenten zowel tijdens het proces tot vorming van de samenwerking alsmede als de samenwerking eenmaal staat, haar regie- en controlfunctie goed moet inregelen binnen de eigen gelederen. De rollen van eigenaar en opdrachtgever moeten expliciet zijn belegd en het is zaak vanuit deze rollen ‘grip’ te houden op de (veelheid aan) samenwerkingsverbanden die de gemeente aangaat. Alleen dan kan effectief worden gestuurd op kwaliteit en kosten; dé factoren die het uiteindelijke succes bepalen.
ALLE PUBLICATIES

LAATSTE NIEUWS

Column op platform overheid: Van een oude mythe naar een nieuw mysterie. Over de effecten van ambtelijke fusies
Btw-plicht gemeenten bij ambtelijke fusie
Onderzoek naar effecten ambtelijke fusies
Een ambtelijke fusie: hoe stuur je daar op?
Publicatie Ambtelijk Fuseren? GROEI! nu online
ALLE NIEUWS

DOCUMENTEN

Raadsvoorstel ambtelijke integratie - Oostzaan, 090414
: Oostzaan
| |
test bestand, 2542
: Aalsmeer, Amstelveen
| |
Vervangingsregeling, 131010
: Dinkelland, Tubbergen
| | | |
Kadernotitie samenvoeging
: De Wolden, Hoogeveen
| | | | | | |
ALLE DOCUMENTEN

LAATSTE PUBLICATIES

Inspireren tot integreren
Ambtelijk fuseren? GROEI!
Kunnen gemeenten samenwerken?
Samen verder, maar hoe?
Fusie CGM als een natuurlijk proces
'Gideonsbende' cruciaal voor succes gemeentelijke samenwerking
Lokale overheden delen steeds vaker hun ambtenaren
ALLE PUBLICATIES

DISCUSSIE

Het Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl is een online community met slechts één doel: het delen van de aanwezige kennis en ervaring op het vlak van ambtelijke fusie.


EVENTS

Dag van de Ambtelijke Fusie
5 oktober 2017 Omgeving Utrecht
Bekijk details