Strategische kracht versterken door ambtelijk te fuseren? Het kan!