Wat zijn de risico’s van een ambtelijke fusie?

Een ambtelijke fusie kent een aantal risico’s, die met de juiste maatregelen goed te voorkomen of beheersen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende risico’s:

  • De verhouding tussen de gemeentebesturen en de ambtelijke organisatie wordt zakelijker. Hierdoor kan een gevoel van afstand ontstaan tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke fusieorganisatie. Bovendien vraagt van het gemeentebesturen om scherp hun opdrachten te definiëren.
  • De gemeentelijke kleur kan op beleidsrijke taken onder druk komen, door wens beleidsafstemming vanuit de ambtelijke fusieorganisatie, aangezien dat efficiënter werkt.
  • Voor de bedrijfsvoering (personeel, ICT, huisvesting, facilitair) geldt gezamenlijkheid: een gemeente kan niet meer zelfstandig ingrijpen op bedrijfsvoering in de (gezamenlijke) ambtelijke organisatie, wat vraagt om heldere afspraken.

Lees ook