Hoe kan een ambtelijke fusie bijdragen aan een versterkte bestuurskracht van deelnemende gemeenten?

Gemeenten bundelen met een ambtelijke fusie hun ambtelijke kracht in de realisatie van gedeelde opgaven en gemeentelijke taken. Gemeentebesturen worden ambtelijk beter (en meer in gezamenlijkheid) ondersteund en gaan meer intensief samenwerken, waarmee zij hun positie in de regio versterken.

Lees ook