De introductie van zelfsturing binnen MijnGemeenteDichtbij

Ambtelijke fusie van Boxtel en Sint-Michielsgestel

Gemeenten Gemeente Boxtel, Gemeente Sint-Michielsgestel
Fusiedatum 1 januari 2016
Inwoneraantal 60.000
Provincie Noord-Brabant

De ontdekkingstocht van MijnGemeenteDichtbij rondom de ontwikkeling van zelfsturing in de ambtelijke organisatie.

Anders organiseren

De verandering naar zelfsturing is door MijnGemeenteDichtbij ‘Anders organiseren’ genoemd. De belangrijkste uitgangspunten voor zelfsturing zijn het laag in de organisatie beleggen van verantwoordelijkheden en het vormen van zelfstandige teams als bouwstenen van de organisatie. Deze zelfsturende teams bepalen in hoge mate hun eigen doelen, werkwijzen en bijdragen van de teamleden. De teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de teamprestaties op teamdoelen.

Rollen in plaats van functies

In de teams van MijnGemeenteDichtbij worden rollen voor medewerkers onderscheiden. Deze zijn gedefinieerd als: ‘vernieuwende maatschappelijk ondernemer’, ‘verbindende samenwerkingspartner’, ‘meedenkende vakman’ en ‘stimulerende facilitator/organisator’. Medewerkers van de teams zijn verantwoordelijk voor deze rollen in de uitoefening van hun taken, waarmee zij zich zowel als team als persoonlijk betrokken voelen.

Zelfsturing vraagt veel sturing

Om de teamontwikkeling te faciliteren is een programma ontwikkeld, waarin stap voor stap aan meer zelfstandigheid gewerkt wordt. Daarbij draait het onder andere om professionalisering, zelfstandigheid, samenwerken en resultaatgericht werken. Het proces om tot zelfsturing te komen is namelijk niet zonder hobbels. Met als belangrijkste les: zelfsturing vraagt veel sturing. Dat lijkt een tegenstelling, maar om het te laten slagen is het nodig om sterk te sturen op teamwork, persoonlijke ontwikkeling en gedrag. En bovendien vergt het – zeker gezien alle andere veranderingen – een grote inspanning van iedereen: medewerkers, management en bestuur!

De ambtelijke fusieorganisatie MijnGemeenteDichtbij is gestart per 1 januari 2016. In 2012 was reeds de wens geuit om te komen tot intensivering van de samenwerking tussen de zes Meierijgemeenten: Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel, Vught, Sint-Oedenrode en Schijndel. Uiteindelijk leidde het tot de uitspraak van vier gemeenten om tot verregaande samenwerking te komen. Gedurende de uitwerking daarvan, hebben de gemeenten Vught en Haaren om politiek-bestuurlijke redenen besloten niet aan te sluiten bij de ambtelijke samenwerking. Vanaf dat moment hebben de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel ervoor gekozen met zijn tweeën tot één ambtelijke organisatie te komen. Waarbij de oorspronkelijke doelstellingen onverminderd van toepassing zijn. Namelijk: verhoging van kwaliteit van dienstverlening, organisatie van dienstverlening dichtbij inwoners en ondernemers, beheersing van kosten, reductie van kwetsbaarheid en behoud van de ‘lokale kleur’.

Dossier

High-touch en high-tech: BUCH-gemeenten op weg naar de beste dienstverlening

Dossier

HLTsamen: strategische verbinding en versterking van de Bollenstreek