Wat zijn de financiële gevolgen van een ambtelijke fusie?

Met een ambtelijke fusie kunnen efficiencyvoordelen worden behaald. Ervaringen leren dat een structurele besparing (op de bedrijfsvoeringslasten) van 5% tot 10% realistisch is. Dat is afhankelijk van de mate waarin tot harmonisatie van werkprocessen en beleidsafstemming gekomen wordt, mogelijkheden tot formatiereductie en het benutten van kansen in huisvesting.

In de voorbereiding en implementatie van een ambtelijke fusie ontstaan vaak eenmalige kosten, onder andere voor het overgangsproces van medewerkers, projectkosten en frictie- en desintegratiekosten voor ICT en huisvesting, bijvoorbeeld door vervroegde afschrijving van systemen.

Doordat de gemeentebesturen bij een ambtelijke fusie zelfstandig blijven, zijn er geen directe gevolgen voor de lokale lasten.

Lees ook