Hoe grip te houden op een ambtelijke fusie?

Met een ambtelijke fusieorganisatie ontstaat gezamenlijkheid tussen de gemeentebesturen over de bedrijfsvoering. Eigenstandig ingrijpen door één van de besturen in de bedrijfsvoering is niet meer mogelijk, waardoor de directe grip op de ambtelijke organisatie vermindert.

Vaak vindt sturing plaats via een dienstverleningsovereenkomst. Daarin worden afspraken gemaakt over de te leveren prestaties van de ambtelijke fusieorganisatie aan het gemeentebestuur. Het helder kunnen formuleren en monitoren van opdrachten is daarbij essentieel voor goed opdrachtgeverschap (door gemeentesecretaris en college) en om grip te houden op de taakuitvoering.

Naast alleen het hebben van een klantrelatie is ook een goed bestuurlijk samenspel en vertrouwen van belang, dat gezamenlijke grip op de organisatie versterkt.

Lees ook