Hoe wordt een ambtelijke fusieorganisatie aangestuurd?

De manier waarop aansturing plaatsvindt kan per ambtelijke fusieorganisatie verschillen. Bijvoorbeeld door een directie bestaande uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten, eventueel aangevuld met een Algemeen Directeur. Een andere mogelijkheid is aansturing door een aparte directie of directeur, waarbij de gemeentesecretarissen optreden als opdrachtgever richting de ambtelijke fusieorganisatie.

Lees ook