Hoe moeten we omgaan met de harmonisatie van werkprocessen en beleid?

Het vaststellen van beleid blijft in een ambtelijke fusie een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten. Immers zijn en blijven de deelnemende gemeenten autonoom. Zij hebben en houden hun eigen gemeentebestuur. In hoeverre deze besturen bereid zijn om over te gaan tot harmonisatie van beleid is daarmee van hen afhankelijk. Waarbij uiteraard geldt dat hoe meer beleid geharmoniseerd kan worden, voor hoe minder risico’s en hoe meer efficiencyvoordeel dat in de uitvoering oplevert.

Het harmoniseren van werkprocessen is voor een ambtelijke fusieorganisatie van groot belang. Het bepaalt in belangrijke mate in hoeverre de organisatie in staat is om efficiënter te werken en fouten te voorkomen.

Lees ook