Hoe kunnen we de prestaties meten van onze ambtelijke fusie?

Veel ambtelijke fusieorganisaties zoeken naar manieren om hun prestaties te meten. Bijvoorbeeld om hun bestuur of de raden van de deelnemende gemeenten te informeren over de stand van zaken. Een aantal ambtelijke fusieorganisaties neemt bijvoorbeeld in de jaarlijkse begroting of jaarstukken van de ambtelijke fusieorganisatie een overzicht op van een aantal indicatoren en de score daarop. Zoals het ziekteverzuim, het verloop, de waardering van de dienstverlening door inwoners en de financiële prestaties.

Daarnaast werkt SeinstravandeLaar momenteel aan een instrument om inzicht te krijgen in het eigen functioneren en te kunnen vergelijken met dat van anderen, als middel om het gesprek aan te gaan met andere ambtelijke fusieorganisaties, inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen.

Lees ook