Hoe draagt een ambtelijke fusie bij aan een robuustere organisatie?

Een ambtelijke fusie vermindert de kwetsbaarheid, doordat:

  • het aantal éénpitters afneemt en medewerkers elkaar beter kunnen vervangen.
  • kennisdeling tussen medewerkers toeneemt.
  • medewerkers zich verder ontwikkelen, qua inhoud en vaardigheden.

Lees ook