Hoe verbetert een ambtelijke fusie de kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering?

Een ambtelijke organisatie kan zijn dienstverlening dichtbij inwoners, ondernemers en instellingen blijven organiseren. Bijvoorbeeld in het reeds aanwezige vastgoed van de gemeenten. Ook wordt met een ambtelijke fusie vaak een impuls gegeven aan de dienstverlening, door in te zetten op bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen of het aanbieden van diensten op locatie.

De bundeling van ambtelijke kracht zorgt ervoor dat de dienstverlening aan gemeentebesturen en medewerkers verbetert, onder andere doordat:

  • voorstellen aan colleges en raden vaker tijdig, volledig en juist worden aangeleverd;
  • de strategische denkkracht en ondersteuning toeneemt, waardoor bestuurders een sterkere positie in regionale overleggen worden gebracht;
  • proactiever kan worden ingespeeld op (landelijke) ontwikkelingen, zoals wijzigingen in wet- en regelgeving;
  • professionalisering plaatsvindt van de ondersteunende functies in relatie tot het primaire proces.

Lees ook