Hoe krijgt een ambtelijke fusie juridisch vorm?

Er zijn twee hoofdvormen voor een ambtelijke fusie:

  • Een (aparte) juridische entiteit. Alle ambtelijke capaciteit wordt gebundeld in een juridische entiteit op publiekrechtelijke basis. Veelal op basis van de Wgr, in de vorm van een Openbaar Lichaam of de Bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze entiteit verleent als opdrachtnemer diensten aan de opdrachtgevende gemeenten.
  • Een gastheermodel. Gemeenten spreken in een publiekrechtelijke vorm of via een privaatrechtelijke overeenkomst af dat de ene gemeente, veelal de grootste gemeente in de samenwerking, alle taken uitvoert voor de andere gemeente(n).

Lees ook

pagina

Diensten

vraag

Een ambtelijke fusie, wat is dat eigenlijk?

vraag

Hoe verloopt de voorbereiding van een ambtelijke fusie?

vraag

Hoeveel ambtelijke fusieorganisaties zijn er in Nederland?