Ambtelijke fusiegemeenten moeten autonomie afstaan