Een ambtelijke fusie, wat is dat eigenlijk?

Alle ambtelijke capaciteit van twee of meerdere gemeenten – en de daaraan gerelateerde bedrijfsvoeringsmiddelen – wordt gebundeld. Dat kan in een aparte juridische entiteit. Dat kan ook in de vorm van een gastheermodel, waarbij de ene gemeente alle taken voor de andere gemeente uitvoert. Soms zien we dat de autonome gemeenten nog enkele sleutelfuncties ‘nabij’ het gemeentebestuur behouden, fysiek en/of rechtspositioneel.

Bij een ambtelijke fusie blijven de gemeenten en gemeentebesturen in tact. Dat betekent dat iedere gemeente een eigen gemeenteraad, griffier, college van B&W en gemeentesecretaris behoudt. Iedere gemeente blijft zelf aan het stuur als het gaat om de lokale kleuring van beleid en de uitgaven van beleidsgelden.

Lees ook