HLTsamen: strategische verbinding en versterking van de Bollenstreek

Ambtelijke fusie van Hillegom, Lisse en Teylingen

Gemeenten Gemeente Hillegom, Gemeente Lisse, Gemeente Teylingen
Fusiedatum 1 januari 2017
Inwoneraantal 80.000
Provincie Zuid-Holland

Een betere strategische positie van de drie gemeenten in de regio, als voornaam streven onder de vorming van HLTsamen.

Strategische positionering

De structuur van werkorganisatie HLTsamen is zo vormgegeven dat er een afzonderlijk organisatieonderdeel – ook wel ‘domein’ – ‘Strategie & Projecten’ is gerealiseerd. Vanuit dat domein zorgen strategisch adviseurs en projectleiders voor (meer) strategische adviescapaciteit rondom complexe en regionale vraagstukken. Zij leveren een expliciete bijdrage aan de strategische positionering van de drie gemeenten in de Bollenstreek. En op grotere regionale en provinciale schaal en op landelijk niveau.

Vier ambities voor strategie

Deze opgave heeft zich vertaald in vier ambities voor strategie:

  1. Allereerst moet de versterking van de strategische functie bijdragen aan de toekomstbestendigheid van beleid. Toekomstbestendigheid opereert daarbij altijd in het spanningsveld tussen ‘de politieke waan van de dag’ en de ervaren noodzaak om meer oog te hebben voor de langetermijneffecten en de bestendigheid van het gemeentelijk beleid.
  2. De tweede ambitie voor strategie is een betere benutting van kennis en onderzoek bij de totstandkoming van beleid ten behoeve van de versterking van het strategisch vermogen: meer ‘doordacht’ en minder’ beleid met de onderbuik’.
  3. Ten derde is aandacht voor strategie een middel om ‘verkokering’ te doorbreken en tot meer samenhang in beleid te komen.
  4. De vierde ambitie betreft een versteviging van de externe oriëntatie, om daarmee de betrokkenheid van de samenleving bij het functioneren van de gemeenten te versterken. Ook gaat het om het versterken van de positie van de drie gemeenten in haar omgeving.

Strategie en projecten

Het organisatieonderdeel ‘Strategie & Projecten’ is nieuw ten opzichte van de oorspronkelijke lokale organisaties. Het geeft extra kracht aan de werkorganisatie HLTsamen, door majeure ontwikkelingen te bewaken, daar proactief naar te handelen, door bijvoorbeeld portefeuillehouders in positie te brengen. En door gezamenlijk ambtelijk, maar ook gezamenlijk bestuurlijk bovenlokale bestuurlijke overleggen voor te bereiden. Waardoor de strategische positie van de drie gemeenten individuele én gezamenlijk een impuls krijgt.

Dynamiek in de regio

Dat door HLTsamen de kracht van de drie gemeenten in de regio verstevigd is, is ook voor andere gemeenten in de Bollenstreek zichtbaar. Het levert een nieuwe dynamiek op in de regio. Onderlinge verhoudingen zijn door (en in de aanloop naar) de HLT samenwerking gewijzigd. Voor de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is het zelfs een van de aanleidingen om per 1 januari 2019 tot een herindeling over te gaan.

Dossier

High-touch en high-tech: BUCH-gemeenten op weg naar de beste dienstverlening

Dossier

De introductie van zelfsturing binnen MijnGemeenteDichtbij