Dienst proces begeleiding

Procesbegeleiding en -ondersteuning

Van de eerste oriëntatie op samenwerkingsvormen, via politiek-bestuurlijke besluitvorming over het gewenste samenwerkingsmodel tot aan de praktische voorbereiding van de start: de totstandkoming van een samenwerkingsverband, zoals een ambtelijke fusie, is een complex en gevoelig proces. Een proces dat naar onze ervaring vraagt om voortvarendheid, gepaard gaande met de nodige zorgvuldigheid. Onze adviseurs mochten vele samenwerkings- en fusieprocessen in de rol van projectleider en procesbegeleider faciliteren, waarbij wij het hele speelveld (politiek, bestuur, management, medewerkers en medezeggenschap) goed overzien. In het bijzonder hebben wij daarbij ervaring met de opzet en inrichting van ambtelijke fusieorganisaties. Voor ons kent zowel de inhoud als het proces weinig geheimen meer, waarbij wij altijd oog houden voor de lokale context. Wij begeleiden en ondersteunen deze processen in de rollen van procesbegeleider, projectleider, projectsecretaris, adviseur of klankbord.