Dienstevaluatie

Evaluatie en doorontwikkeling

Periodiek is het zinvol het gekozen samenwerkingsmodel en de effecten daarvan in de dagelijkse praktijk eens onafhankelijk tegen het licht te houden. Voldoet het model wel aan de vooraf vastgestelde verwachtingen? Draagt het daadwerkelijk bij aan kwaliteits- verbetering, kwetsbaarheidsvermindering en kostenbeheersing? Heeft de ambtelijke fusie een positief effect op de realisatie van de bestuurlijke ambities en inhoudelijke opgaven? Is de positionering van de deelnemende gemeenten in de regio verbeterd? En is er voldoende ruimte gebleven voor lokale inkleuring van beleid? Een evaluatie kan helpen om tot doorontwikkeling van de samenwerking te komen. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met evaluaties van samenwerkingsverbanden en zijn goed bekend met de ‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden als het gaat om doorontwikkeling, zoals de politiek-bestuurlijke verbinding tussen de deelnemers, het pallet aan juridische constructies, de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, de rolverdeling tussen raden, colleges en ambtelijke fusieorganisatie, de organisatieinrichting en de financieringsopzet.