Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl

Welkom bij het Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl. Het platform bevat nieuws, achtergronden, praktijkvoorbeelden en publicaties rondom het thema ‘ambtelijke fusie’. Daarmee vormt het een rijke informatiebron voor politici, bestuurders, gemeentesecretarissen, directeuren, managers en medewerkers betrokken bij (beoogde en bestaande) ambtelijke fusieorganisaties tussen Nederlandse gemeenten.


Het Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl is een initiatief van Seinstravandelaar in samenwerking met de VNG en de VGS

Ambtelijke fusie in Nederland

Initiëren en Verkennen

Fase 1: De eerste gedachten over de kansen van samenwerking worden gevormd. Er vinden verkennende gesprekken tussen potentiële partnergemeenten plaats. De ‘stip op de horizon’ wordt gezet.

Besluiten en Inrichten

Fase 2: De projectorganisatie werkt elementen als juridisch construct, takenpakket, formatie, structuur, aansturing en kosten uit. De gemeenteraden geven hun ‘go’, waarna de organisatie startklaar wordt ingericht.

Starten en Doorontwikkelen

Fase 3: De ambtelijke organisatie die meerdere besturen bedient is gereed. De interne organisatie wordt geoptimaliseerd en/of er wordt (na enige tijd) gekeken naar nieuwe partners of zelfs herindeling lonkt.

LAATSTE NIEUWS

Column op platform overheid: Van een oude mythe naar een nieuw mysterie. Over de effecten van ambtelijke fusies
Btw-plicht gemeenten bij ambtelijke fusie
Onderzoek naar effecten ambtelijke fusies
Een ambtelijke fusie: hoe stuur je daar op?
Publicatie Ambtelijk Fuseren? GROEI! nu online
ALLE NIEUWS

DOCUMENTEN

Sociaal statuut en plan, 13
: Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk
| |
Mandaatbesluit, 130409
: Dinkelland, Tubbergen
| |
Nota van afstemming
: Groningen, Ten Boer
| |
Besluitvormingsvergadering Raad Ten Boer, 051026
: Ten Boer
| |
ALLE DOCUMENTEN

LAATSTE PUBLICATIES

Inspireren tot integreren
Ambtelijk fuseren? GROEI!
Kunnen gemeenten samenwerken?
Samen verder, maar hoe?
Fusie CGM als een natuurlijk proces
'Gideonsbende' cruciaal voor succes gemeentelijke samenwerking
Lokale overheden delen steeds vaker hun ambtenaren
ALLE PUBLICATIES

DISCUSSIE

Het Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl is een online community met slechts één doel: het delen van de aanwezige kennis en ervaring op het vlak van ambtelijke fusie.


EVENTS

Dag van de Ambtelijke Fusie
5 oktober 2017 Omgeving Utrecht
Bekijk details