Dienst bestuurskrachtonderzoek

Bestuurskracht en toekomstverkenning

Een gemeente is in onze ogen bestuurskrachtig als sprake is van een gezonde balans tussen enerzijds de lokale en regionale opgaven en bestuurlijke ambities en anderzijds de realisatiekracht die een gemeente daar tegenover stelt. Realisatiekracht zien wij daarbij als de optelsom van de mate waarin sprake is van een stabiele en slagvaardige politiek-bestuurlijke context, een krachtige en adaptieve ambtelijke organisatie, een mooi samenspel tussen gemeente, inwoners, ondernemers, instellingen en mede-overheden (een goed werkend ecosysteem) en de wijze waarop de gemeente zich positioneert in regionale samenwerkingsverbanden. Onze adviseurs leggen in bestuurskrachtonderzoeken daarbij graag de verbinding naar het toekomstperspectief van de gemeente. Zijn de opgaven en ambities structureel van aard? Of hangen deze samen met een tijdelijke ontwikkeling? En waar zitten kansen ter versterking van de realisatiekracht? Waar nodig vertalen wij deze analyse door naar een handelingsperspectief dat het beste past in de context van de gemeente. Een handelingsperspectief dat zorgt voor een hernieuwd evenwicht tussen opgaven en realisatiekracht, ofwel een bestuurskrachtige gemeente.