Artikelen door David Bos

Algemeen positief beeld over BAR-organisatie

Het gaat goed met de BAR-organisatie. Bijna vier jaar na de start van de BAR-samenwerking (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) is dat de algemene conclusie van een evaluatie in opdracht van de gemeente Barendrecht. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking. De ambtelijke ontwikkeling van de samenwerking verloopt goed. De bestuurlijke […]

Samen optrekken voor compensatie beëindiging koepelvrijstelling

Per 1 januari 2018 wordt de ruimere toepassing van de koepelvrijstelling bij ambtelijke fusieorganisaties beëindigd. Ambtelijke fusieorganisaties die hierdoor getroffen worden, willen graag samen optrekken voor compensatie van het btw-nadeel. Expertisecentrum AmbtelijkeFusie.nl maakt daarom een inventarisatie van ambtelijke fusieorganisaties die gebruik maken van de koepelvrijstelling.  Meld u aan! Bent of kent u een gemeente die […]

Unieke samenwerking in Noardeast-Fryslân

De nieuwe directeur van de DDFK-gemeenten en beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân is gevonden. Henk Verbunt wordt per 1 februari 2018 aangesteld als directeur. Hij was eerder intensief betrokken bij het fusieproces in Súdwest-Fryslân. Ook nu komt hij middenin een bijzonder fusieproces terecht: een ambtelijke fusie als tussenstap naar herindeling en samenwerking. Ambtelijke fusie als […]

Ambtelijke fusiegemeenten: behoud BTW-aftrek

Voor gemeenten die een ambtelijke fusie zijn aangegaan, valt de afschaffing van de verruimde koepelvrijstelling rauw op het dak. Vanaf 1 januari moet er weer btw worden betaald over de aan de aangesloten gemeenten geleverde diensten. Getroffen gemeenten laten het er niet bij zitten. Ook de Kamer gaat zich roeren. Fiscalisten zien nog ruimte. Straf […]

Dag van de Ambtelijke Fusie

De ambtelijke fusie bestaat 10 jaar in de praktijk van het openbaar bestuur. Reden voor een feestje! We vierden dit tijdens de Dag van de Ambtelijke Fusie op 5 oktober 2017. Een dag vol inspiratie, netwerken en kennisdelen. Met een mooie groep van bestuurders, directeuren en managers in het openbaar bestuur hebben we nagedacht over […]

Rekenkameronderzoek Barendrecht naar ambtelijke fusie

Er komt een rekenkameronderzoek Barendrecht naar ambtelijke fusie naar de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, van de zogenoemde BAR-organisatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Barendrecht. Inmiddels is bekend dat buurgemeente Albrandswaard er niet aan mee zullen doen. Raadsvragen In de vergadering van de gemeenteraad van Barendrecht werden door fractie vragen gesteld over […]

Netwerk van directeuren van ambtelijke fusieorganisaties

Vele ambtelijke fusieorganisaties zijn inmiddels – na een opstartperiode met een focus op goed inrichten en functioneren – enige tijd onderweg en richten zich nu op stabiliseren en doorontwikkelen. Daarbij zien wij in de praktijk dat zij zoeken naar goede voorbeelden en slimme keuzes in hun vraagstukken. AmbtelijkeFusie.nl en SeinstravandeLaar starten daarom het Netwerk van […]

Onrust bij ambtelijke fusie ‘vanzelfsprekend’

Burgemeester Hans Verheijen van Wijchen is van mening dat de onrust binnen het ambtelijke apparaat van Wijchen vanzelfsprekend is. Dit is een gevolg van de ambtelijke fusie tussen de gemeente Wijchen en Druten, die op 1 januari 2018 gerealiseerd moet zijn. Gemeenteraad De fractie van de Partij van de Arbeid in Wijchen vernam dat er […]

Benchlearning Digitalisering ambtelijke fusieorganisaties

De publieke sector staat voor een grote digitaliseringsopgave. Ook ambtelijke fusieorganisaties. Wilt u samen met collega-organisaties in gesprek over uw digitaliseringsopgaven? Weten waar u staat, inzichten delen en inspiratie opdoen. De digitaliseringsscan is een maatwerkinstrument toegesneden op ambtelijke fusieorganisaties. Doet u mee? Grote digitaliseringsopgave Wettelijke verplichtingen stellen hoge eisen aan de “digi-volwassenheid” van uw organisatie. En de […]

Tien dilemma’s van ambtelijke fusieorganisaties

In 2016 keek Minister Plasterk in de aanbiedingsbrief bij het onderzoek naar ambtelijke fusie terug op negen jaar ambtelijke fusie: “…de ambtelijke fusie voldoet aan de verwachtingen die de deelnemers bij de start hadden: de doelen worden gehaald. Tegelijkertijd is er een aantal nadelen, maar deze wegen voor de gemeenten die reeds ambtelijk zijn gefuseerd niet op tegen de behaalde voordelen.” […]