MEER OVER AMBTELIJKEFUSIE

Het delen van de in het land beschikbare kennis en ervaring rondom ‘ambtelijke fusieorganisaties’, dat is hét doel van dit kennisplatform ambtelijkefusie.nl. Het beoogt daarmee een online en offline ontmoetingsplaats te zijn tussen politici, bestuurders, managers en medewerkers van gemeenten betrokken bij bestaande en beoogde ambtelijke fusieorganisaties. Het platform wordt verrijkt met in de markt en de wetenschap beschikbare expertise rondom dit vraagstuk.

De ambtelijke fusieorganisatie is niet meer weg te denken uit het pallet aan samenwerkingsvarianten tussen gemeenten.
Stan van de Laar

De ambtelijke fusieorganisatie is niet meer weg te denken uit het pallet aan samenwerkingsvarianten tussen gemeenten. In het rijtje van netwerksamenwerking, matrixconcepten, gastheerconstructies en shared service centra, is de ambtelijke fusieorganisatie de meest vergaande samenwerkingsvariant. De (nagenoeg) volledige ambtelijke capaciteit wordt in deze variant gebundeld in één uitvoeringsorganisatie die haar diensten verleent aan meerdere autonome gemeentebesturen.

De ambtelijke fusieorganisatie biedt gemeenten bij uitstek de mogelijkheid om enerzijds politiek-bestuurlijk autonoom te blijven en anderzijds door ambtelijke krachtenbundeling de kwaliteit te verhogen, de kosten te verlagen, de kwetsbaarheid op te heffen en de dienstverlening toch dichtbij de klant te blijven organiseren. Steeds meer gemeenten maken onder druk van de bezuinigingen en de decentralisaties de afweging ‘ambtelijk fuseren’ of ‘herindelen’.

Begin deze eeuw werd breed aangenomen dat het concept ‘Samen En Toch Apart’ (SETA) van prof. dr. Arno Korsten een aardige gedachtegang was, die geen realiteit kon worden. Echter, enkele jaren later trokken de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren de stoute schoenen aan en brachten het model in de praktijk; de BEL Combinatie was geboren.

De BEL Combinatie: Eén gemeentelijke organisatie. Drie zelfstandige gemeenten.

De geluiden van ‘een opmaat tot herindeling’ deden al snel de ronde, maar inmiddels vele jaren later constateren we dat de BEL Combinatie een houdbaar concept blijkt te zijn. In constructies als De Kompanjie (Veendam, Pekela), Duivenvoorde (Wassenaar-Voorschoten), OVER-gemeenten (Wormerland-Oostzaan), BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk), UW Samenwerking (IJsselstein, Montfoort) en Bestuursdienst Ommen-Hardenberg krijgt de BEL Combinatie in verschillende vormen en gradaties inmiddels volop navolging in het land.

Adviseurs van SeinstravandeLaar B.V. mogen meerdere processen tot de vorming en doorontwikkeling van ambtelijke fusieorganisaties begeleiden. Daarbij constateren wij dat van kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen rondom deze specifieke samenwerkingsvariant nog maar beperkt sprake is. Tijd voor een kennisplatform om deze expertises actief te gaan delen!

SeinstravandeLaar heeft het initiatief tot dit kennisplatform genomen en in gesprek met bestuurders en gemeentesecretarissen verder ontwikkeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) hebben dit initiatief omarmd en gezamenlijk geven SeinstravandeLaar, de VNG en de VGS verder vorm en inhoud aan het kennisplatform ambtelijkefusie.nl.

Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met het secretariaat van het kennisplatform:
David Bos MSc.
info@ambtelijkefusie.nl

Voor vragen over de dienstverlening van SeinstravandeLaar op het terrein van ‘ambtelijke fusieorganisaties’ kunt u contact opnemen met:

SeinstravandeLaar
VNG

LAATSTE NIEUWS

Column op platform overheid: Van een oude mythe naar een nieuw mysterie. Over de effecten van ambtelijke fusies
Btw-plicht gemeenten bij ambtelijke fusie
Onderzoek naar effecten ambtelijke fusies
Een ambtelijke fusie: hoe stuur je daar op?
Publicatie Ambtelijk Fuseren? GROEI! nu online
ALLE NIEUWS

DOCUMENTEN

Verrekenen in de BAR-samenwerking, 130225
: Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk
| |
Convenant Samenwerking, 120828
: Best, Veldhoven
| |
Rekenkamerrapport haalBARe kaart, 1202
: Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk
| | |
eindrapport Meijerijsamenwerking, 121106
: Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel, Vught
| | | | |
ALLE DOCUMENTEN

LAATSTE PUBLICATIES

Inspireren tot integreren
Ambtelijk fuseren? GROEI!
Kunnen gemeenten samenwerken?
Samen verder, maar hoe?
Fusie CGM als een natuurlijk proces
'Gideonsbende' cruciaal voor succes gemeentelijke samenwerking
Lokale overheden delen steeds vaker hun ambtenaren
ALLE PUBLICATIES

DISCUSSIE

Het Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl is een online community met slechts één doel: het delen van de aanwezige kennis en ervaring op het vlak van ambtelijke fusie.


EVENTS

Dag van de Ambtelijke Fusie
5 oktober 2017 Omgeving Utrecht
Bekijk details